OSTREZI, Jakub. Chlazení datového centra [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16142. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Josef Štětina.
Uložit do Citace PRO