MIKUŠ, Ondřej. Competitive Intelligence [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-06-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16161. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce František Bartes.
Uložit do Citace PRO