MATYÁŠOVÁ, Miroslava. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16168. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Ondřej Žižlavský.
Uložit do Citace PRO