HEDVIGY, Marek. Uhelné huminové kyseliny a jejich využití [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16193. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Miloslav Pekař.
Uložit do Citace PRO