KUCHAŘ, Roman. Návrh na snížení nákladů na jakost výrobků v Tafonco a.s [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16234. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce František Bartes.
Uložit do Citace PRO