OCÁSEK, Adam. Energetické zásobování odlehlého objektu [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16290. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Fiedler.
Uložit do Citace PRO