DOBOŠ, Petr. Příprava biokeramických materiálů pro medicínské aplikace [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16302. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Martin Palou.
Uložit do Citace PRO