KREJČÍ, Šárka. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16311. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Tomáš Meluzín.
Uložit do Citace PRO