CVIKÝŘOVÁ, Zuzana. Ekotoxicita látek s hormonálním účinkem [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16315. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Helena Zlámalová Gargošová.
Uložit do Citace PRO