MRNKA, Michal. Studium vlastností gelových elektrolytů metodami NMR [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16328. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Karel Bartušek.
Uložit do Citace PRO