KOZEL, Martin. Design zahradnického nože [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16424. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Miroslav Zvonek.
Uložit do Citace PRO