KUNSTOVÁ, Ivana. Využití ratingu a nástrojů umělé inteligence v rozhodování podniku [online]. Brno, 2007 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16500. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Karel Rais.
Uložit do Citace PRO