PAVLÁK, Jakub. Analýza vybrané firmy [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16502. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Helena Hanušová.
Uložit do Citace PRO