TESAŘOVÁ, Petra. Deformačně-napěťová analýza arteriálních aneuryzmat [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16524. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jiří Burša.
Uložit do Citace PRO