TMEJOVÁ, Miloslava. Zaměstnanecké benefity [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16537. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jan Kopřiva.
Uložit do Citace PRO