STRNADOVÁ, Michala. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16551. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Vojtěch Bartoš.
Uložit do Citace PRO