LUKÁŠ, Radek. Vybudování účinného systému Competitive Intelligence ve společnosti XXX [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16575. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce František Bartes.
Uložit do Citace PRO