DADÁK, Jiří. Komunikační systém pro nevidomé - přenosná část [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16581. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ivo Herman.
Uložit do Citace PRO