RUDOLFOVÁ, Zdena. Korekce pozadí zobrazení fáze v digitálním holografickém mikroskopu užitím konvoluce [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16595. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Hana Uhlířová.
Uložit do Citace PRO