VEBER, Antonín. Analýza účetních výkazů společnosti Norgren CZ pomocí časových řad [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16598. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Karel Doubravský.
Uložit do Citace PRO