KLIMEŠ, Petr. Rezervační systém využívající grafické možnosti HTML5 [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1661. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Radek Poliščuk.
Uložit do Citace PRO