MARTÍNEK, Lukáš. Modernizace strojního parku [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16617. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Karel Osička.
Uložit do Citace PRO