FRŇKA, Václav. Analýza tvorby třísky pomocí digitální vysokorychlostní kamery [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16624. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Aleš Polzer.
Uložit do Citace PRO