KOUTSKÝ, Tomáš. Prevence závažných chemických havárií [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16631. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Otakar Jiří Mika.
Uložit do Citace PRO