RŮŽIČKOVÁ, Kateřina. Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16691. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Ondřej Žižlavský.
Uložit do Citace PRO