PROCHÁZKA, Jiří. Technická analýza [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16699. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Veronika Novotná.
Uložit do Citace PRO