KOZUBÍK, Roman. Posuzování strojírenských výrobků z hlediska průmyslového designu [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16716. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Jan Rajlich.
Uložit do Citace PRO