VOLF, Tomáš. Analýza magnetického pole synchronního stroje [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16829. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Miroslav Skalka.
Uložit do Citace PRO