POLNICKÝ, Václav. Vodík jako palivo pro spalovací motory [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16834. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Václav Píštěk.
Uložit do Citace PRO