TALAVAŠEK, Kamil. Srovnání implementací diskrétní waveletové transformace v Javě a C/C++ [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16863. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Malý.
Uložit do Citace PRO