MARUŠINCOVÁ, Blanka. Implementace podnikatelského záměru financovaného z fondů EU [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16869. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Stanislav Škapa.
Uložit do Citace PRO