MÍŠEK, David. Analýza signálů z transportních a stochastických charakteristik detektorů záření [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16924. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Alexey Andreev.
Uložit do Citace PRO