MALOUŠEK, Zdeněk. Aplikace pro monitorování a kontrolu zabezpečení rozsáhlých počítačových sítí LAN a WAN [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16936. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Vít Novotný.
Uložit do Citace PRO