SEDLÁK, Luboš. Senzorický systém robotu Minidarpa [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1697. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Lukáš Kopečný.
Uložit do Citace PRO