DOBIÁŠKOVÁ, Veronika. Strategie rozvoje podniku FPO s.r.o [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17030. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Robert Zich.
Uložit do Citace PRO