FIKAR, Josef. Expertní systém pro volbu vhodné metody využití odpadů [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17174. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Jiří Dvořák.
Uložit do Citace PRO