VYSKOČIL, Lukáš. Modelování hydraulických mechanismů [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17220. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Roman Klas.
Uložit do Citace PRO