LAVICKÝ, Jiří. Bezkontaktní měření v procesním inženýrství [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2010 [cit. 2018-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17283. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního a ekologického inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Němec.
Uložit do Citace PRO