ŠIMONOVÁ, Hana, Petr FRANTÍK, Zbyněk KERŠNER, Pavel SCHMID a Pavel ROVNANÍK. Components of the Fracture Response of Alkali-Activated Slag Composites with Steel Microfibers. MDPI, 2019, 9(9), 1-14. DOI: 10.3390/app9091754. ISSN 2076-3417. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/173199
Uložit do Citace PRO