HORSKÝ, Tomáš. Optický vláknový přenosový systém [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173502. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Dejdar.
Uložit do Citace PRO