VESELÝ, Josef. Architektonický manuál pro Znojmo [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-09-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17360. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Karel Havliš.
Uložit do Citace PRO