OBŠITNÍK, Michal. Detekce zavření komorových vrat pro elektronový skenovací mikroskop [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173659. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Dušan Nešpor.
Uložit do Citace PRO