PACAL, Stanislav. Realizace laboratorního modelu pro demonstraci řízení jednoduchých technologických procesů [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173681. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Miroslav Jirgl.
Uložit do Citace PRO