HORÁK, Lukáš. Návrh, konstrukce a programové vybavení autonomní buňky "Drtič ledu" pro testbed Průmyslu 4.0 [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173717. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Jan Pásek.
Uložit do Citace PRO