BENEŠ, Jiří. Tepelný průtokoměr [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173726. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Beneš.
Uložit do Citace PRO