PALACKÝ, Tomáš. Regulace výšky létajícího robota [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17379. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Radek Baránek.
Uložit do Citace PRO