KAPALLA, Alexej. Diagnostika vypínači VN a VVN [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173831. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Lukáš Dostál.
Uložit do Citace PRO