AB.JALIL, FARHAD, Ab.Jalil, Farhad. Přenos televizního signálu optickým vláknem [online]. Brno, 2019 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173842. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Münster.
Uložit do Citace PRO