ZAYTSEV, Vsevolod. Zásuvný modul pro prostředí Eclipse [online]. Brno, 2019 [cit. 2019-11-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173844. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Sysel.
Uložit do Citace PRO