ČERMÁKOVÁ, Martina. Bezpečnostní aspekty aplikací v prostředí Angular 5 [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173850. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Karel Burda.
Uložit do Citace PRO